Een unieke ervaring

Hans Caron, pionier van TwLetteratura in België, legt uit wat het lezen en becommentariëren op Twitter van ‘Le #PetitPrince’ van Antoine de Saint-Exupéry met TwLetteratura precies inhoudt.

Takeuchi Yasuo - Musee du Petit Prince - Post
 

De term ‘twitteratuur’ verwijst doorgaans naar het schrijven van verhalen in 140 tekens. Hoe zou jij het concept dat TwLetteratura heeft ontwikkeld, omschrijven?

Met TwLetteratura herschrijven we met een community van lezers literaire werken op Twitter. Dit social reading spel verloopt in drie stappen. Eerst kiest de community een boek en bepaalt de leeskalender (bijvoorbeeld één hoofdstuk per dag). Daarna lezen de deelnemers het boek volgens de afgesproken kalender, en herschrijven het op Twitter. Een tweet kan een samenvatting, een parafrase, een commentaar, een parodie… zijn. Voor elk project gebruiken de ‘herschrijvers’ een specifieke hashtag. Sommige leden van de community vertolken een personage uit het boek. De interactie met de personages maakt de lees- en herschrijfervaring extra boeiend voor de andere deelnemers. Ten slotte kan wie dat wil, de beste tweets – die een soort ‘metatekst’ vormen – verzamelen in een Tweetbook. De échte protagonisten in de projecten van TwLetteratura zijn dus altijd het literaire werk en de community van lezers.

De TwLetteratura methode biedt een waaier aan toepassingsmogelijkheden: voor didactische doeleinden in het onderwijs, in de toeristische sector ter ondersteuning van de promotie van een stad of een regio, of in een bedrijfscontext voor onder andere interne en externe storytellingprogramma’s of tijdens creativiteitssessies. Een concreet voorbeeld? Onlangs hebben 63 scholen samen met de community van TwLetteratura de Avonturen van Pinocchio herschreven. Een initiatief dat in minder dan twee maanden meer dan 35.000 originele tweets heeft opgeleverd. Net nu overal in Europa veel culture instellingen het budgettair moeilijk hebben, probeert TwLetteratura een nieuwe dynamiek op gang te brengen door mensen te stimuleren om te participeren in mondelinge, geschreven en digitale storytelling.

Naast de projecten op Twitter, organiseert TwLetteratura ook regelmatig ontmoetingen en workshops. Voor TwLetteratura zijn de reële wereld (van de boeken, de opleidingen…) en de virtuele (van Twitter en andere sociale media) geen universa die naast elkaar bestaan, maar geïntegreerde werkelijkheden.

TwLetteratura bestaat in Italië sinds 2012. Met Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry gebruiken we voor de eerste keer een hashtag die verwijst naar de titel van het boek in het Frans. Waarom zouden, volgens jou, Belgische of Nederlandse lezers moeten deelnemen aan #PetitPrince?

Wie heeft Le Petit Prince nog niet gelezen? Voor velen onder ons vormt #PetitPrince daarom een gedroomde gelegenheid om opnieuw kennis te maken met het meesterwerk van de Franse romancier. Het herschrijven en de interacties met de andere leden van de community staan garant voor een unieke ervaring. En de centrale plaats die de tekst krijgt, het slow reading proces en de uitwisseling van interpretaties zouden de deelnemers in staat moeten stellen om de rijkdom van het werk ten volle te smaken. Tegelijkertijd is dit een ideale manier om boodschappen kort en krachtig (in 140 tekens) te leren verwoorden en om de mogelijkheden van de nieuwe media en technologieën te ontdekken.

Over Le Petit Prince zijn de meningen verdeeld. Een groot lezerspubliek beschouwt het boek als een meesterwerk van de kinderliteratuur. Anderen verwijzen naar de banaliteit van vele interpretaties of zelfs van het boek. Hoe zie jij dat?

Antoine de Saint Exupéry is erin geslaagd, onder meer door zich van een zeer eenvoudige en toegankelijke taal te bedienen, om een verhaal te schrijven dat, volgens mij, zowel kinderen als volwassenen aanspreekt. Het boek draagt verschillende boodschappen op verschillende niveaus in zich. Dus, een kinderverhaal? Ja, zeker! Maar naar mijn mening ook een oproep tot introspectie gericht aan de “grandes personnes”, een invraagstelling van bepaalde aspecten van de westerse samenleving, een verhaal over transformatie, een verwijzing naar de maatschappelijke realiteit tijdens de Tweede Wereldoorlog…

Wat vaststaat, is dat Le Petit Prince net zoals elk literair werk aanleiding kan geven tot een oneindig aantal interpretaties: elke individuele of collectieve lezing brengt een andere decodering met zich mee. Het zal dus zeer interessant zijn om na te gaan welke nieuwe antwoorden het experiment van TwLetteratura zal aanreiken op de vraag naar de categorisatie en de valorisatie van het meesterwerk van de Franse schrijver-piloot.

Foto: Takeuici Yasuo, Musée du Petit Prince (Creative Commons).

Hans CaronHans Caron (@HansCaron) – Laureato in Filologia romanza e Studi italiani all’Università di Lovanio con una tesi su Carlo Levi, Hans lavora a Bruxelles presso la banca ING, dove da oltre dieci anni coordina la divisione ‘Ricerche di mercato’. Prima di tale ruolo, ha svolto varie funzioni presso la stessa banca nell’ambito del retail banking, dell’e-business e del marketing, sempre provando un particolare interesse per l’innovazione. Ha partecipato come utente a diversi giochi ideati da TwLetteratura: #Lussu, #Shelley14, #2019SI, #TwPrimi, #TwPinocchio, #TwiFaber…