De TwLetteratura methode

TwLetteratura is de naam van een innovatieve methode om collectief teksten te lezen en te ‘herschrijven’ op Twitter of via de app Betwyll.

TwLetteratura a scuola

Hoe werkt het?

Een community van lezers kiest een ‘tekst’. Dat kan een roman, gedicht of theaterstuk zijn, maar ook een monument, gebouw of landschap. Vervolgens stelt de community een leeskalender op. Daarna lezen de deelnemers de tekst volgens de afgesproken planning, bijvoorbeeld één hoofdstuk per dag. Tegelijk ‘herschrijven’ ze hem in tweets (op Twitter) en/of twylls (via de app Betwyll). Een twyll bestaat net zoals een tweet uit maximum 140 tekens (spaties inbegrepen) en bevat een interpretatie of bewerking van de originele tekst (een samenvatting, een parafrase, een parodie, een bedenking…). Bij elk project hoort een specifieke hashtag.

Sommige ervaren leden van de community vertolken een personage of de auteur. Ze doen dat via een speciale account op naam van het personage of de auteur. Deze vorm van gamification maakt de belevenis van het lezen en herschrijven extra boeiend. Het gebruik van verschillende stilistische registers – volgens het OuLiPo model – creëert een oneindig spel van deconstructie en reconstructie van de originele tekst, waarbij elke tweet of twyll de aanzet bevat voor een nieuwe microtekst (een reactie, commentaar of toevoeging). De protagonisten zijn dus altijd de ‘tekst’ en de gemeenschap van lezers.

Vaak wordt een project afgesloten met een offline event, zoals de Hamlet-presentatie op het Salone Internazionale del Libro di Torino 2016 in aanwezigheid van een 250-tal jongeren en hun leraren.

TwLetteratura voor scholen

De methode is bijzonder geschikt voor didactische toepassingen. Niet als vervanging voor de traditionele onderwijsvormen, maar als complementaire benadering die drie doelen beoogt:

  • Leerlingen op een creatieve manier laten kennismaken met literatuur, kunst en cultuur;
  • Leerlingen de regels van synthetisch schrijven bijbrengen;
  • Leerlingen laten ervaren hoe ze verantwoord kunnen omgaan met sociale media.

In een online kwalitatief onderzoek dat TwLetteratura in het voorjaar van 2016 heeft uitgevoerd, gaven leraren aan dat de TwLetteratura methode de leescultuur bevordert, de uitwisseling van ideeën stimuleert, helpt om de regels van beknopt schrijven bij te brengen, het zelfvertrouwen van de leerlingen versterkt, connecties met andere scholen faciliteert, een positieve impact heeft op de consumptie van boeken en de leerlingen doet inzien hoe ze op een correcte manier met sociale netwerken kunnen omgaan.

Sprekende resultaten

De community van TwLetteratura heeft werken gelezen en herschreven van onder meer Cesare Pavese, Italo Calvino, Alessandro Manzoni, Emilio Lussu, Carlo Collodi, Edgar Lee Masters, Jane Austen, Tomaso Fiore, Antoine de Saint-Exupéry, Art Spiegelman, Natalia Ginzburg en William Shakespeare. De methode is ook meermaals succesvol aangewend om publieke culturele evenementen te promoten en als instrument voor territoriale marketing.

Een voorbeeld: aan het project #TwPinocchio hebben 126 klassen uit 63 scholen deelgenomen; in 52 dagen hebben de leerlingen, samen met een aantal leden van de community, Le Avventure di Pinocchio (Carlo Collodi) herschreven in 35.119 originele tweets (en 55.207 retweets).

In sommige gevallen opteert TwLetteratura voor tweets/twylls op papier, bijvoorbeeld in de lagere school of tijdens offline workshops. Die tweets/twylls kunnen dan eventueel later online worden gepost, bijvoorbeeld via een account op naam van de klas.

De community

TwLetteratura is er inmiddels in geslaagd circa 5.000 leerlingen en studenten actief te betrekken bij één of meerdere van haar social reading games. Op Twitter telt TwLetteratura meer dan 25.000 volgers.

Op 16 juli 2016 hebben 50 leraren uit zowel lagere als middelbare scholen de eerste editie van de TwLetteratura Teachers Meeting bijgewoond. Tijdens dit evenement dat plaatsvond in Viareggio, hebben zij best practices uitgewisseld over het gebruik van de methode in de klas en deelgenomen aan brainstormsessies over de sociale impact van de TwLetteratura initiatieven.

Betwyll

Sinds maart 2016 is Betwyll beschikbaar, de app van TwLetteratura (iOS en Android). Dankzij Betwyll kunnen leerlingen, leraren en alle andere leden van de community de teksten voortaan lezen en herschrijven op een gesloten platform, d.w.z. in een afgeschermde omgeving. Het is dus niet langer nodig om over een Twitter account te beschikken. De app zal in de toekomst nog meer functionaliteiten bieden aan leraren en docenten, zoals de mogelijkheid om projecten op te starten en te beheren op maat van hun klassen, scholen of universiteiten.

Erkenning

De Fondazione Cariplo heeft TwLetteratura geselecteerd voor het incubatie-programma Cultural Innovation 2014. In 2015 werd TwLetteratura door het Salone Internazionale del Libro di Torino uitgeroepen tot één van de meest innovatieve start-ups in de uitgeverijsector in Italië. Verder is TwLetteratura verkozen om deel te nemen aan drie scaling programma’s voor sociale innovatie in Europa: TRANSITION 2015, Tandem Europe 2015 en de BENISI SIAN Award 2016.

Het document Promoting Reading in the Digital Environment 2016 van de Working Group of EU Member States’ Experts erkent TwLetteratura als good practice.

Contact

Indien u meer info wenst of een project wil opstarten, gelieve een e-mail te sturen naar info@twletteratura.org of, voor België en Nederland, naar hans.caron@twletteratura.org.

 

Laatste update: oktober 2016