Inovatie sociala… in Tandem

Prin acest interviu, vă prezentăm unul dintre partenerii noștri, Cristina Olteanu de la Biblioteca Judeteana Antim Ivireanul Valcea, cu care lucrăm în proiectul “Let’s Culture Together”, un proiect prin care dorim să dezvoltăm și să reproducem metoda TWL în România și în diferite alte contexte europene.

tandem_europe

Privind de la distanță ar putea părea un InterRail cultural de 18 luni, o călătorie în jurul Europei în care descoperim și ne imaginăm  viitorul bătrânului continent, incluzând zile istovitoare de muncă în vechi închisori olandeze, dar și nopți de dans în localuri germane eclectice. Tandem înseamnă toate acestea și chiar mai mult. Inițiat de MitOst, Tandem este o șansă pentru Europa, pentru cetățenii săi, pentru acel sentiment european care ne face conștienți pe toți asupra rădăcinilor noastre culturale profunde și comune. Tandem este un program european la care poate oricine participa, individual, având o idee inovatoare și răspunzând apelului internațional. Pentru început ne-am întâlnit 60 de persoane într-o capitală europeană (Milano, în cazul nostru) și am participat la un forum intensiv de contact timp de 7 zile. La finalul săptămânii, cele 60 de persoane sunt chemate să depună o idee de proiect care urmează să fie dezvoltată împreună cu un partener identificat în cadrul acestui grup. Apoi, cele 30 de proiecte realizate în tandem vor participa la o selecție pentru a fi finanțate în scopul dezvoltării unor parteneriate mai presus de frontierele geografice și mentale ale partenerilor. Viitorul Europei este unul foarte activ, iar cetățenii sunt conștientizați că nu este suficient doar să participe la producțiile culturale, ci și să facă parte din procesul de creație. Sarcina noastră, ca  manageri culturali este să gândim și să creăm procese care să favorizeze apariția Culturii 3.0, imaginată și descrisă de Pier Luigi Sacco. Proiectul Tandem, datorită rețelelor de oameni și a ideilor construite de-a lungul anilor, se numără printre cele mai inovative și care duc mai departe optica sa despre Cultura 3.0.

Cristina, ai putea să ne spui câte ceva despre istoria si activitățile Bibliotecii Judetene “Antim Ivireanul” Vâlcea?

Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea este deschisă pentru public din anul 1950, iar de-a lungul celor 66 de ani de existenţă a înregistrate numeroase schimbări, atât în ceea ce priveşte locaţia, cât şi politica de administrare a colecţiilor şi serviciile oferite.

Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea dispune de o construcţie modernă situată în centrul oraşului Râmnicu Vâlcea, într-o zonă culturală şi educaţională care include trei dintre cele mai importante instituţii de învăţământ, o filarmonică şi două muzee. Colecţiile bibliotecii sunt constituite după criteriul enciclopedic şi numără aproximativ 430 000 de unităţi de bibliotecă: cărţi, documente, publicaţii periodice, lucrări grafice, fotografii, hărţi, obiecte de colecţie. Anual, biblioteca este frecventată de peste 150 000 de cititori la care se adaugă utilizatorii virtuali, precum şi participanţii la evenimentele organizate cu diferite ocazii.

Principala funcţie a bibliotecii în comunitate este aceea de a administra colecţiile de documente şi de a le pune la dispoziţia publicului. În ultimii ani, însă, biblioteca şi-a depăşit condiţia şi a adăugat plus-valoare rolului ei în comunitate, prin introducerea unor noi servicii în acord cu schimbările din societate. Modernizarea serviciilor, raportarea la nevoile comunităţii, diversificarea activităţilor, perfecţionarea personalului şi introducerea tehnologiei sunt prioritare pentru bibliotecă. Biblioteca derulează permanent proiecte de dezvoltare personală şi profesională cu scopul  de a consilia, orienta şi integra persoanele în viaţa socială. Ea a devenit, prin exploatarea profesionistă şi modernă a colecţiilor sale, un important creator de conţinut care oferă publicului informaţii în forme noi, inedite, moderne, adaptate nevoilor actuale. Astfel, bibliotecarii se ocupă de crearea şi editarea unor publicaţii despre documentele de interes aflate în bibliotecă, realizează  documentare video pe diverse subiecte şi redactează anual revista bibliotecii. Aceasta demonstrează preocuparea permanentă pentru promovarea culturii în toate mediile.

Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea deţine spaţii dedicate studiului, conferinţelor, evenimentelor şi pentru petrecerea timpului liber. Permanent, la bibliotecă se organizează cursuri, lansări de carte, expoziţii, evenimente organizate în colaborare cu diverse organizaţii. De altfel, stabilirea unor parteneriate trainice atât cu instituţiile locale şi naţionale, cât şi cu organizaţii europene a devenit un instrument puternic în dezvoltarea bibliotecii noastre. Pe lângă acestea, biblioteca este şi cea care se ocupă de coordonarea şi orientarea metodologică a celor peste 80 de bibliotecii locale din judeţ.

Biblioteca funcționează în Râmnicu Vâlcea, un oraș cu 111.000 de locuitori, unde a fost înființată, în secolul al XVII-lea, una dintre primele tipografii din România, ceea ce a făcut ca orașul să devină un important centru cultural. Și-a păstrat el astăzi acest rol și datorită bibliotecii?

Râmnicu Vâlcea este un oraş situat în sud-vestul României, în regiunea Oltenia şi, într-adevăr, istoria lui culturală este impresionantă.  Aici a funcţionat una dintre cele mai importante tipografii aduse de Antim Ivireanul, cel care a devenit patronul spiritual al oraşului şi al bibliotecii noastre. De altfel, oraşul este înconjurat de numeroase mânăstiri unde s-au tipărit şi colecţionat cărţi începând din secolul al XVII- lea.

Istoria oraşului este cu mult mai veche decât istoria bibliotecii, dar cu siguranţă ele s-au determinat una pe cealaltă. Activitatea culturală intensă desfăşurată de-a lungul timpului a dus la crearea bibliotecii, iar după apariţia ei, biblioteca a început să joace un rol din ce în ce mai important în comunitate. În comunităţile mai mici bibliotecile au o mare însemnătate. Oraşele mici, cum este şi oraşul Râmnicu Vâlcea, nu oferă aceleaşi oportunităţi culturale, artistice sau educaţionale precum centrele mari, astfel că biblioteca preia o parte din această sarcină, oferind comunităţii ocazia de a participa şi de a se implica în diverse evenimente. Ceea ce fac mai multe organizaţii în oraşele mari este preluat de către biblioteci în oraşele mici.

Dacă în ultimii ani oraşul se resimte după criza economică prin care tocmai am trecut, biblioteca şi-a orientat atenţia spre programele europene şi a dezvoltat o serie de proiecte menite să sprijine comunitatea. Schimbul de experienţe s-a materializat în oferirea de noi servicii culturale, educaţionale şi sociale publicului vâlcean. Astfel, biblioteca a devenit un centru cultural foarte activ în comunitate.

Biblioteca se află într-o strânsă relație cu Europa: desfășoară multe activități pentru copii, incluziune, inovație, pentru implicarea persoanelor străine De exemplu, spune-ne despre “Poesi Maskinen”, proiectul in care biblioteca este inplicata alaturi de un partener danez.

Activităţile bibliotecii sunt orientate către cetăţeni, astfel că urmărim cu interes nevoile comunităţii pe care încercăm să le punem în relaţie cu trendurile europene. Biblioteca doreşte să introducă metode noi pentru comunitatea noastră, exploatate în biblioteci din Europa sau dezvoltate pe parcursul unor colaborări internationale precum “From Education To Knowledge”, “Click to Career” şi “Books Like Acting”, proiecte derulate cu succes de către bibliotecă.

Recent, Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a iniţiat o nouă serie de proiecte în parteneriat cu alte organizaţii europene care au aceleaşi obiective culturale. “Turn on Literature” este un astfel de proiect, iniţiat în parteneriat cu alte două biblioteci din Danemrca şi Norvegia,  care îşi propune să descopere noi metode de promovarea a literaturii digitale. Literatura digitală este un domeniu în curs de dezvoltare prin care autorii combină limbajul literar cu dispozitivele digitale (cum ar fi calculatoarele, tabletele, telefoanele  inteligente, platforme digitale, softurile  etc) pentru a crea o literatură modernă. “Poesi Maskinen” – maşina de poezii – este instrumentul prin care participanţii vor putea crea propriile texte literare, combinând cuvinte selectate din textele încărcate digital, astfel încât să rezulte o creaţie nouă.  Scopul acestui proiect este acela de a repoziționa biblioteca, astfel încat aceasta să raspundă nevoilor utilizatorilor moderni, într-o lume din ce în ce mai digitalizată.

Multe dintre iniţiativele bibliotecii se referă la descoperirea unor noi căi de utilizare a tehnologiei, a internetului şi a aplicaţiilor mobile în vederea promovării lecturii şi pentru atragerea tot mai multor utilizatori spre biblioteci. Poate părea o contradicţie aceasta, deoarece multe dintre descoperirile tehnice permit accesul mult mai rapid şi de la distanţă a colecţiilor virtuale de documente, dar, în fapt, ele completează serviciile bibliotecii. De felul în care vom ştii să gestionăm această relaţie va depinde rolul bibliotecilor în comunităţile viitoare.

Cele două activități ale organizațiilor noastre s-au intâlnit datorită lui MitOst si programului Tandem Europe. Ce ne poți spune despre proiectul “Let’s Culture Together” derulat de Biblioteca Județeană Vâlcea și Associazione Twitteratura?

Proiectul “Let’s Culture Together”, derulat de cele două organizaţii – Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul şi  Associazione Twitteratura – în cadrul programului Tandem Europe, testează o metodă inovativă de îmbinare a literaturii cu arta şi tehnologia modernă exploatând atât ideile conţinute în cărţi, cât şi corpul fizic al acestora, îmbinând literatura cu artele vizuale.

Deşi cele două organizaţii sunt diferite din punct de vedere administrativ, de au acelaşi scop: promovarea literaturii. Proiectul “Let’s culture together” utilizează Betwyll, platforma online interactivă TwLettertura care promovează operele literare, la care se adaugă componenta offline – implicarea comunităţii în procese creative de transformare a cărţilor vechi în lucrări de artă contemporană: lucrări grafice, colaje, sculptură în cărţi. Cele două comunităţi sunt provocate mai întâi la lectură şi la rescrierea cărţilor propuse, într-o cheie modernă, prin schimbul de mesaje de pe platforma Twitter a proiectului. Participanţii subliniază subiectele şi aduc viziunea autorilor studiaţi în timpurile moderne, iar artiştii transformă cărţile în sculpturi şi lucrări de grafică, folosind mijloace de artă contemporană.  Pe Betwyll, fragmentele propuse sunt comentate şi ilustrate, astfel încât operele literare sunt mai accesibile şi mai uşor de înţeles.

Proiectul este finanţat integral prin programul Tandem Europe, de către European Cultural Foundation  (Amsterdam) şi MitOst e.V. (Berlin), Fondazione Cariplo (Milan),  Robert Bosch Stiftung (Stuttgart) şi Stavros Niarchos Foundation (Athens).

tandem_europeCristina Oltreanu (@CristianaBiblio): m-am născut în Râmnicu Vâlcea, România şi am absolvit Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei. Sunt specializată în biblioteconomie. După facultate, am urmat cursuri de specialitate şi am devenit manager de proiect, trainer, mentor, calităţi care îmi completează profesia. Lucrez la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea din anul 1991 ca bibliotecar gradul 1A. De-a lungul timpului am lucrat la aproape toate departamentele de specialitate ale bibliotecii: managementul colecţiilor, achiziţia şi prelucrarea documentelor, indexare şi referinţe, baza de date, relaţii cu publicul, iar acum sunt bibliotecară în cadrul Departamentului Proiecte şi Programe.

Am iniţiat şi coordonat o serie de proiecte cu mare impact în comunitate: proiecte de combatere a analfabetismului, proiecte sociale destinate adulţilor, activităţi de schimb de cărţi în spatiul public şi de promovare a lecturii. Am iniţiat şi pus în practică proiecte internationale atât pentru bibliotecă, cât şi pentru Fundaţia Casa Cărţii, organizaţie care operereză sub umbrela Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul Vâlcea. În acest moment sunt manager cultural, iar împreună cu Pierluigi Vaccaneo din Italia, derulez proiectul Let’s Culture Together finanţat prin programul Tandem Europe. În prezent sunt implicată în mai multe programe de promovarea a lecturii şi realizez filme documentare pe diferite teme. În afara vieţii profesionale, pasiunile mele sunt lectura şi tururile literare, călătoriile, pictura.